Hoạt động xã hội

Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty không ngừng thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội – “Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hoá, cùng nhau chung sống và làm việc hoà hợp để hướng tới tương lai.” 

Gìn giữ môi trường và bảo tồn văn hoá: Trong chủ đề này, Công ty hướng tới hai mục tiêu: bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ các giá trị văn hoá của Việt Nam. Công ty đã và sẽ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động văn hoá tiêu biểu của đất nước. Đồng thời, công ty cũng thực hiện chương trình giáo dục môi trường cho các em học sinh phổ thông và tích cực hưởng ứng tham gia vào các chiến dịch vệ sinh môi trường góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, công ty muốn thể hiện sự tôn vinh đối với tinh hoa văn hoá của đất nước, cũng như quyết tâm trong việc tạo ra một môi trường xanh sạch.

Vì thế hệ tương lai: Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước, Công ty luôn ưu tiên hàng đầu tới việc chăm sóc và hỗ trợ cho sự phát triển của các em. Do đó, công ty thường tổ chức rất nhiều dự án nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em thiếu nhi, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước.

Ngoài hoạt động kinh doanh, công ty còn tích cực tham gia các cuộc hội thảo ngành công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất linh kiện vốn Việt Nam… Đối với thế hệ sinh viên Việt Nam, được coi là nguồn nhân lực chủ chốt cho công cuộc công nghiệp hoá & hiện đại hoá đất nước, công ty đã tài trợ cho rất nhiều hoạt động nghiên cứu và sinh hoạt văn hoá. Với những hoạt động này, Công ty được đánh giá là một trong những công ty có đóng góp đáng kể cho sự nghiệp công nghiệp hoá của Việt Nam.

Bằng sự cảm thông sâu sắc đối với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động giúp họ vơi bớt đi gánh nặng cả về vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Hàng năm, rất nhiều quà từ thiện được công ty trao tặng tới những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Mục đích cuối cùng của những hoạt động này là giúp họ tự tin, lạc quan hơn và mang lại cho họ nhiều nụ cười hơn.