Con người

Con người DCC đều có chung một nhận thức về những quy tắc và chuẩn mực đạo đức tạo nên văn hóa của công ty. Và những giá trị này chính là tài sản vô giá, là nền tảng cho sự phát triển bền vững và toàn diện.

Đối với bản thân

Yêu công việc mình làm

Nhân viên biết rõ mình muốn gì, chúng ta chọn công việc chúng ta đang làm và chúng ta yêu công việc mình làm. Chúng ta hiểu rằng, chỉ có yêu công việc mình làm mới giúp chúng ta tạo được những giá trị đột phá cũng như thành công cho chính mình, cho khách hàng và cho toàn thể công ty.

Không ngừng nỗ lực

Đây là phương châm căn bản của mỗi nhân viên làm việc tại Công ty. Không có thành công nào tồn tại mãi mãi, chỉ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tìm tòi những cách làm tối ưu hơn mới đem lại cho chúng ta những thành công liên tiếp.

Không chờ đợi giúp đỡ

Mỗi thành viên Công ty hãy tự chủ động hết sức mình để hoàn thành công việc của bản thân và hỗ trợ công việc cho những người khác.

Công bằng và bình đẳng

Mọi thành viên của DCC đều có giá trị và có vai trò riêng góp phần quan trọng cho sự phát triển của công ty. Vì thế, mọi người đều bình đẳng và được hưởng công xứng đáng với giá trị do mình tạo ra.

 

Đối với khách hàng

Lấy khách hàng làm trọng

Chỉ khi chúng ta đem lại giá trị thực sự cho khách hàng thì khách hàng mới tín nhiệm chúng ta lâu dài, và ước mơ Công ty dẫn đầu ngành hàng, phát triển kinh doanh bền vững mới thành hiện thực. Bởi thế, mỗi thành viên DCC đều đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Khi lợi ích của khách hàng mâu thuẫn với lợi ích của công ty thì ưu tiên lợi ích của khách hàng lên trước.

Trung thực

Trung thực là nguyên tắc cơ bản của DCC, chúng ta tư vấn cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng thực sự, và đem lại hiệu quả tốt nhất.

Tận tâm

Khách hàng là người giúp chúng ta biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta làm việc cho khách hàng chính là đang làm việc cho chính mình.

Chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp sẽ giúp đem lại hiệu quả công việc cao hơn giúp khách hàng đồng hành cùng chúng ta. Vì vậy, DCC không ngừng hoàn thiện từng ngày để chuyên nghiệp hơn nữa.

Có trách nhiệm

Trách nhiệm của DCC không chỉ làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta tốt hơn mà còn có trách nhiệm góp sức làm cho xã hội phồn vinh hơn, góp sức đem lại hạnh phúc cho đồng loại. Và chúng ta nỗ lực hết sức để thực hiện trách nhiệm đó bất cứ khi nào, ở đâu có thể.

 

Đối với đồng nghiệp

Tôn trọng

Công nhận những giá trị của cộng sự, người quản lý, người lãnh đạo, khách hàng, đối tác giúp nhân viên Công ty trưởng thành trong mọi ứng xử công việc. Đây cũng chính là tiền đề để công ty tạo thành một tập thể vững mạnh.

Tính đồng đội

Chúng ta hiểu rằng một vài cá nhân xuất sắc không thể hiện thực được ước mơ về Công ty vững mạnh. Ước mơ chỉ thành hiện thực khi có sự đồng lòng góp sức hết mình của từng thành viên tạo thành một thể thống nhất.

Học hỏi

Mỗi cộng sự Công ty đều có thể là một người thầy của chúng ta ở những lĩnh vực khác nhau. Mỗi người DCC có trách nhiệm học tập và đào tạo cho những cộng sự của mình để tạo thành một tập thể hiểu biết.

 

Đối với đối tác

Thiện chí

Sự hợp tác giúp nhân bội sức mạnh của các tổ chức, chúng ta sẵn lòng hợp tác với bất cứ tổ chức/cá nhân nào để tạo ra các giá trị phục vụ khách hàng, đem lại những sản phẩm có giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Gắn kết

Thành công hay thất bại của đối tác cũng là thành công hay thất bại của chính DCC. Vì vậy, chúng ta toàn tâm toàn ý hoàn thiện tốt nhất trách nhiệm của mình và hỗ trợ đối tác để cùng đem lại thành công chung.